Czym jest irydologia?

Irydologia jest to dziedzina zajmująca się oceną stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki oka. Na powierzchni tęczówki można zauważyć wszelkie plamy, zatoki, linie oraz inne znaki, które wskazywać mogą na słabość narządową lub toczący się już proces chorobowy. Irydologia to także źródło informacji o predyspozycji do niektórych chorób, zawartości toksyn w organizmie, przebytych chorobach, a nawet o przyszłych zagrożeniach.

Już w II wieku naszej ery w starożytnych Chinach powstały pierwsze mapy irydologiczne: oka. Mapy konkretnie i w szczegółowy sposób pokazują, jakie części ciała i narządy znajdują odzwierciedlenie w tęczówce. Te miejsca, które powiązane są z konkretnymi narządami w irydologii, nazywa się polami projekcji.

Jest to możliwe dzięki połączeniu nerwowemu włókien tęczówki za pośrednictwem mózgu z komórkami w całym organizmie. Dzięki temu połączeniu informacja o dysfunkcji narządu wysyłana jest do włókien tęczówki na powierzchni oka, w wyniku czego zmieniają one swój kształt, strukturę i kolor.

Badanie irydologiczne jest bardzo proste i nieinwazyjne (bezbolesne) polega na odpowiednim oświetleniu oka w taki sposób, aby można było dokładnie przyjrzeć się strukturze tęczówki. Badanie można wykonać przy użyciu irydoskopu lub lampy szczelinowej, która dodatkowo pozwala na trójwymiarową obserwację struktur oka. Istnieje również możliwość wykonania zdjęcia tęczówki w dużym powiększeniu, które można archiwizować w komputerze.

Analiza tęczówki oka nie jest równoznaczna z diagnozą lekarską i nigdy nie powinna zastępować konsultacji lekarskiej i badań specjalistycznych. Irydologię można traktować jako wskazówkę do wykonania szerszej diagnostyki zdrowia.

Irydologia – jak czytać z oczu, by ocenić stan zdrowia?
Na początek należy ocenić konstytucję pacjenta, czyli do jakiego genotypu należy. Wyróżnia się cztery typy struktury:

typ I – beleczki, z których zbudowana jest tęczówka, leżą bardzo blisko siebie, są mocno napięte i zwarte Na tęczówce nie występują żadne znaki irydologiczne. Osoby, które posiadają tego typu tęczówkę, charakteryzują się dużą odpornością, później się starzeją, a ich choroby mają łagodniejszy przebieg. W wywiadzie można się dowiedzieć że należą do rodzin długowiecznych, dożywających nierzadko 100 lat. Osoby nerwowe, ambitne, przywódcze

typ II – jest najczęściej spotykany. Beleczki w niektórych miejscach są rozluźnione, mogą być widoczne zatoki. Odporność osób z tym typem tęczówki jest średnia, ale nie słaba, choroby trwają nieco dłużej niż w typie I. Poza tym często cierpią na alergie, przewlekłe choroby układu oddechowego, zapalenie stawów i zapalenie żył.

typ III – jest uznawany za słaby. Beleczki są cienkie, wątłę, widoczne są między nimi szczeliny, które przybierają różnorodne kształty. Choroby u osób posiadających ten typ tęczówki mają długotrwały przebieg, następują powikłania i trudno wracają do zdrowia. Dzieci z tą strukturą często chorują na notoryczne zapalenie migdałków, gardła czy oskrzeli. Bardzo częste są powikłania po grypie i nawroty chorób.

typ IV –  jest najsłabszy. Beleczki są bardzo rzadkie, tęczówka sprawia wrażenie ażurowej, cała jest w zatokach. Jest to bardzo rzadki typ tęczówki oka. Osoby ją posiadające najczęściej zapadają na choroby przewlekłe. Ich odporność jest niska, a choroby nowotworowe często mają błyskawiczny przebieg, a zawały bywają śmiertelne. Osoby z tym typem tęczówki żyją krócej i umierają nagle.

Kolor tęczówki również jest ważny, oznacza predyspozycje do wystąpienia określonych chorób:

Oczy niebieskie lub jasnoszare – konstytucja limfatyczna. Osoby z tym kolorem oczy najczęściej narażone są na choroby związane z zaburzeniem w układzie limfatycznym, zaburzona funkcja śledziony i woreczka żółciowego, powiększone węzły chłonne, zapalenia wszystkich błon śluzowych, skłonność do przeziębień, nieżytów górnych dróg oddechowych, chorób nerek i pęcherza moczowego. Zapalenie skóry skłonność do egzemy, łuszczycy, pokrzywek, czyraków, chorób reumatycznych alergii. Duża nadwrażliwość na światło i wahania temperatur.

Kolor brązowy – konstytucja hematogenna. Oczy o tym kolorze predysponują do zaburzeń przemiany materii, krążenia, przewodu pokarmowego, szczególnie jelita grubego oraz chorób nowotworowych, kamicy nerek i woreczka żółciowego.

Kolor zielony – konstytucja mieszana. Powstała w wyniku mieszania się koloru niebieskiego i brązowego w związku z tym osoby z tym kolorem oczu narażone są na choroby z obu tych grup. Zaburzenia przemiany materii, schorzenia wątroby, trzustki, przewodu pokarmowego, skaza reumatyczno-moczanowa, artretyczna.

Bardzo dużo można się dowiedzieć o pracy układu pokarmowego oraz o stanie jelit. Plamki i przebarwienia zlokalizowane przy samej źrenicy mogą potwierdzić stan zapalny żołądka lub ślady po przebytych wrzodach.W strefie jelit mogą być widoczne uchyłki lub zniekształcenia kryzy świadczące o złej pracy jelit, która może mieć ścisły związek ze źle trawiącym żołądkiem. Niestrawiony, długo zalegający w uchyłkach jelit pokarm, może doprowadzić do polipowatości jelit i w konsekwencji do nowotworu przewodu pokarmowego. Dzięki irydologii, która sygnalizuje już dysfunkcje zanim rozpocznie się prawdziwa choroba, można ustrzec się przed poważnymi konsekwencjami w porę zmieniając złe nawyki żywieniowe.

Warto zwrócić uwagę również na źrenicę. Jej zniekształcenie wskazuje na słabość narządową, ponieważ źrenica zawsze odsuwa się od chorego narządu. Na przykład spłaszczenie na godzinie 12.00 wskazuje na depresję, a na godzinie 6.00 – problemy z nerkami lub tak jak na zdjęciu źrenica odsunęła się od chorej trzustki na godzinie 5.00. Z kolei zbyt duże źrenice mogą sygnalizować nadczynność układu wegetatywnego czyli nerwicę i wybuchowość.

Irydolog oprócz tęczówki również ocenia naczynia krwionośne spojówki bardzo małe naczynka, gęsto rozmieszczone przy brzegu rzęskowym wskazują na skazę alergiczną, wiązka naczyń wyglądających jakby były poplątane wskazywać może na nadciśnienie tętnicze, a naczynia równoległe mogą świadczyć o zaawansowanych zastoinach w naczyniach, często o żylakach przełyku lub odbytu.

Znaki irydologiczne to wszelkie zmiany na tęczówkach – zatoki, plamy, cienie, kreski czy przebarwienia – które sugerują dysfunkcje w organizmie. Jednak nie zawsze wskazują na toczący się proces chorobowy. Wiele z nich obrazuje często predyspozycje chorób, są bowiem znakami wrodzonymi lub dziedziczonymi.

Zatoki – to zagłębienia lub rozwarstwienia beleczek, które można zaobserwować na tęczówce, np. zatoka zamknięta o wałowatych brzegach będzie śladem po przebytym stanie zapalnym danego narządu, w którym ta zatoka występuje. Zatoki ostro zakończone z wyraźnymi przebieleniami na brzegach wskazywać mogą na aktywny stan zapalny. Zatoki otwarte informują o osłabieniu funkcji danego narządu, a wyniki badań analitycznych nie wykazują jeszcze odchyleń od normy. Zatoka przypominająca swym kształtem dziób ptaka, torpedę lub drabinkę może świadczyć o stanie przed nowotworowym lub już istniejącym raku.

Krypty – mają kształt romboidalny, są szare i mniejsze niż zatoki. Powstają na skutek głębokiego uszkodzenia tęczówki, aż do warstwy granicznej- podścieliska. Mogą świadczyć o skłonności do perforacji lub martwicy zwłaszcza jeśli w ich obrębia pojawia się znak defektu. Pojawienie się znaku w strefie źrenicznej może oznaczać uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego, zmiany wrzodziejące i polipy.

Znaki defektu – są to bardzo małe, zazwyczaj ciemnoszare lub czarne punkciki o kształcie rombu, trójkąta, kreski lub owalu. Mogą występować pojedynczo lub w grupach. Obserwuje się go na wiele lat za nim pojawi się choroba, gdyż jest to znak wrodzony. Powstaje w wyniku przebytych schorzeń angin, zapaleń, marskości dotyczących danego organu lub miejsca. Oznacza tendencje do zmian degeneracyjnych dotyczących danego narządu w polu którego się manifestuje, o nieznanym czynniku czasowym wystąpienia – interpretowany jako znak ukrytej „rakowości”.

 

Pierścienie kurczowe – są to okręgi, które biegną koliście, wokół źrenicy. Ich liczba może dochodzić do 10. Świadczą o silnym napięciu układu nerwowego. Nadczynność systemu współczulnego może objawiać się zaburzeniami psychosomatycznymi (np. nerwica, jelito wrażliwe). Im jest ich więcej, tym większe zaburzenia neurogenne ma dana osoba. Świecące promienie spastyczne spotykane są u osób bardzo nerwowych, wybuchowych choleryków.

Poprzecznica – jest to linia biegną prostopadle do włókien tęczówki, jej długość może być różna. Potwierdza silną predyspozycję do choroby narządu wzdłuż którego przebiega. Zwykle jest koloru białego lub szarego, ale również może być różowa co dodatkowa zwiększa skalę problemu. Najczęściej można zauważyć poprzecznicę biegnącą w lewym oku od godz. 3.00 do 5.00 co świadczy o dużym obciążeniu serca i zagrożeniu zawałem w przyszłości. Z kolei linia biegnąca na oku prawym od 8.00 do 7.00 wskazywać będzie na słabość wątroby, jej podatność na wiele schorzeń w tym marskość.

Linia promienista – jest to ciemna linia, biegnąc wzdłuż beleczek, przypominająca promień słońca. Może być ona długa lub krótka oraz gruba lub cienka. Należy ocenić którego sektora lub pola tęczówki dotyczą, grubość, wysycenie barwnikiem. Znaki promieniste w towarzystwie pierścieni kurczowych wskazują na poważne problemy związane z systemem nerwowym. Często spotykane w sektorze mózgu oznaczają silne bóle głowy, migreny. Najczęstszą przyczyną powstawania tego rodzaju znaków są toksyny w skutek niewłaściwej przemiany materii.

Rozarium limfatyczne – przypomina białe, lekko wystające nad tęczówką chmurki. Wskazuje na problemy z układem limfatycznym i odpornościowym. Wskazują na dużą skłonność do chorób układu oddechowego. Świadczy to o osłabionym układzie odpornościowym, dlatego posiadacze rozarium zwykle mają problemy z częstymi przeziębieniami, chorobami reumatycznymi, nie lubią zimna i szybko marzną. Są także narażeni na choroby alergiczne – często chorują na astmę, atopowe zapalenie skóry lub zwyrodnienie stawów. Można spotkać odcinkowe powstawanie rosarium, które manifestuje się stanem zapalnym danego narządu w strefie którego występuje. Do zaciemnienia lub zażółcenia rosarium dochodzi w skutek przewlekłego utrzymującego się stanu chorobowego.

Gerontokson – pierścień mleczno- biały pojawiający się wokół tęczówki sugeruje zmiany miażdżycowe. Im bardziej postępujący proces miażdżycowy tym większa intensywność zmętnienia. Zmiany miażdżycowe są oznaką starzenia się organizmu, pojawiają się na wiele lat zanim zostaną uwidocznione w badaniach laboratoryjnych.

Irydologia ma wiele do zaoferowania pod względem nieinwazyjnych diagnoz i również może służyć jako narzędzie do opieki profilaktycznej. Dzięki takiemu badaniu, można dowiedzieć się, między innymi o potencjale naszego zdrowia, słabych i mocnych stronach naszego organizmu, czy o tendencjach i predyspozycjach ciała. Jednak należy pamiętać, że irydologia nie identyfikuje chorób ani nie sugeruje diagnozy.

Jesteśmy tak mocni jak najsłabsze ogniwo w organizmie